D A J A
NOVOSTI
SORABOTNICI
Copyright © 2016 DAJA  |  All Rights Reserved                                                                       Design by Bajram Demirali
РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
ROMA WOMEN ORGANIZATION FROM MACEDONIA
ROMANI ORGANIZACIJA E DzUVLENGIRI TARI MAKEDONIJA
Делегација на Европска Унија во поранешна Југословенска Република Македонија
Општина Куманово
Фондација Отворено Општество Македонија
Македонска развојна фондација за претпријатија
Министерство за труд и социјална политика
Македонски центар за меѓународна соработка
Хелсиншки комитет за човекови права
УНИЦЕФ - Детски фонд на Обединетите нации
Агенција за меѓународен развој на САД

Организација за безбедност и соработка на Европа
Меѓународна организација за миграции
Хуманитарна организација на Католичката црква
www.diakonie.at
www.kvinnatillkvinna.se
www.oxfamnovib.nl
РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување” објавува повик за пријавување на бесплатни обуки за вработување, кои ќе се реализираат во текот на месец јуни

ПОВЕЌЕ
РОЖМ “ДАЈА” од Куманово, во рамките на проектот “Јавно и политичко учество на жените Ромки” финансиран од Европската Унија, објавува јавен повик за понуди за избор на давател на услуги Надворешен експерт за изработка на модули за 7 прилагодени обуки за политичка активација на жени Ромки.
ПОВЕЌЕ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА НА ЖЕНИТЕ РОМКИ ВО ЈАВНИОТ И ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ

 СПРОВЕДЕН ОД СТРАНА “РОМАЛИТИКО”03.10.2016
ПОВЕЌЕ